Sempat mencetak gol lagi, Tammy Abraham menyamai jejak Frank Lampard

Sempat mencetak gol lagi, Tammy Abraham menyamai jejak Frank Lampard